สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาดิน แห่งที่12


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ. วัดเขาดิน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


องค์พระประธาน

พระประธาณ ปรางค์สะดุ้งมาร, หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองปรางสมาธิ, หลวงพ่อเพชรจำลอง หลวงพ่อโตจำลอง, หลวงพ่อศรีวัฒนาปรางค์สะดุ้งมาร, หลวงพ่อศรีโสธรปรางค์สมาธิ, พระพุทธชินราชจำลองปรางสะดุ้งมาร, สมเด็จพระสมณโคดมพุทธอเนกมงคล
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ

พรรษา ๒๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ ๓
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบางวัว,
พระอุปัชฌาย์,พระวิปัสสนาจารย์
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาดิน แห่งที่๑๒
จังหวัดฉะเชิงเทรา                 อ่านต่อ วัดเขาดิน

วัดเขาดิน เป็นวัดที่จัดว่ามีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังคงสภาพของธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ภูเขาหิน ตามธรรมชาติที่สวยงามมาก และส่วนราชการได้ประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ของอำเภอบางปะกง


และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ขึ้นทะเบียนจัดเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ประจำอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี ๒๕๔๖
สถิติผู้เข้าชม
๒๙-๐๔-๒๕๕๓

ปฏิทินศาสนกิจ
โครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิด พระพุทธศาสนา   การเปิดวัดวันอาทิตย์ เป็นการเปิดโอกาส ให้วัดเป็นศูนย์กลาง ของชุมชน  โดยมีพระสงฆ์นักเรียน และประชาชน ได้มาร่วมกัน ทำหน้าที่ ของพุทธบริษัท  4 ช่วยกันสืบอายุพระพุทธศาสนา  และได้มีโอกาสพัฒนาตน ตามหลักวิถีชีวิตชาวพุทธ ด้วยการให้ทานรักษาศีล และเจริญภาวนา นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูก
                                                                                                         อ่านต่อ 

ขอเชิญบูชาสั่งจองเหรียญหนุมานมหาปราบ
ตรวจผลการออกรางวัล
งานปฏิบัติธรรม      - โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
     - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
  - เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘
     - ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐานหลังใหม่

โรงเรียนวัดเขาดิน


โรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในที่ดินวัด เนื้อที่ ๔ไร่ ๒งาน ๔๑ ตารางวา โรงเรียนมัธยมศึกษา เนื้อที่ ๔ไร่ ๒งาน ๔๑ ตารางวา (ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้าง)